Центральный Дом Знаний - Norsk Referansegrammatikk / Справочник по грамматике норвежского языка

Информационный центр "Центральный Дом Знаний"

Заказать учебную работу! Жми!ЖМИ: ТУТ ТЫСЯЧИ КУРСОВЫХ РАБОТ ДЛЯ ТЕБЯ

      cendomzn@yandex.ru  

Наш опрос

Как Вы планируете отдохнуть летом?
Всего ответов: 905

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


Форма входа

Логин:
Пароль:

Norsk Referansegrammatikk / Справочник по грамматике норвежского языка

Norsk Referansegrammatikk / Справочник по грамматике норвежского языка


Год выпуска: 1997
Автор: J. T. Faarlund, S. Lie, K. I. Vannebo / Я. Т. Форлунд, С. Лие, Х. И. Ваннебу
Жанр: Справочник
Издательство: Universitetsforlaget
ISBN: 82-00-22569-0
Формат: DjVu
Качество: Отсканированные страницы
Количество страниц: 1253
Norsk referansegrammatikk er en standardgrammatikk over moderne norsk språk - bokmål og nynorsk. Det er norgeshistoriens største og mest omfattende grammatikk. Boken gir en sammenehngende beskrivelse av norsk språk, men kan også brukes som oppslagsverk. Framstillingen er basert på en samling og organisering av store kunnskapsmengder og på ny forskning i nordisk og allmenn språkvitenskap. Grammatikken vil derfor være et nyttig hjelpemiddel for alle som har bruk for kunnskap om dagens norske språk.
Доп. информация: Справочник по грамматике норвежского языка (букмол и нюношк). Снабжён подробным электронным оглавлением.


Forord

Boka Norsk referansegrammatikk er résultat av et forskningsprosjekt som startet opp 1. juli 1992 og ble avsluttet ved utgangen av âret 1995. Prosjektet har f0rst og fremst vaert drevet med st0tte av Norges forskningsrâd, som har bidratt med hovedparten av fmansieringa. Men det har ogsâ vsert stilt midler til disposisjon av Det historisk-filosofiske fakultet og Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Faglig sett har det vaert et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Trondheim ved at to av forfatterne (Lie og Vannebo) er ansatt i Oslo, mens den tredje (Faarlund) er ansatt i Trondheim. I tillegg til de tre forfatterne har prosjektgruppa ogsâ bestâtt av en vitenskapelig assistent, som i den f0rste delen av prosjektperioden var cand.philol. Viggo Kristensen og i den siste delen cand.philol. Helge Gundersen.

Norges forskningsrâd har oppnevnt en egen styringsgruppe for prosjektet. Denne grappa har bestâtt av f0lgende medlemmer: professor Tove Bull (Universitetet i Troms0), professor Jan Ragnar Hagland (Universitetet i Trondheim), professor Fr0ydis Hertzberg (Universitetet i Oslo), professor Gjert Kristoffersen (leder) (Universitetet i Bergen) og professor Ulf Teleman (Lunds universitet). Sty rings grappa har f0rst og fremst hatt et ansvar overfor forskningsrâdet for framdriften av prosjektet.

Detkonkrete arbeidetmed utarbeidelsen av grammatikken har vsertprosjektgrappas ansvar. Dette har i store trekk foregâtt slik at de tre forfatterne f0rst har skrevet utkast til hver sine kapitler. Deretter har utkastene vaert dr0ftet i m0ter i prosjektgruppa og blitt revidert pa grunnlag av dr0ftingene. Den nye, reviderte versjonen ble i neste omgang sendt ut til konsulenter (se nedenfor), som kom med kritiske merknader. Etter at vi hadde mottatt merknadene fra konsulentene, ble sâ den endelige, trykkeklare versjonen av grammatikken utarbeidd. Som forfattere har vi altsâ mottatt kommentarer og gode râd fra mange hold, men ansvaret for den endelige utforminga av grammatikken hviler til sjuende og sist pâ oss. I denne sammenhengen b0r det understrekes at selv om hver enkelt av oss i startfasen skrev f0rsteutkastene til enkeltkapitler i grammatikken, sa har dr0ftingene og omarbeidingene underveis likevel gjort at grammatikken slik den foreligger i dag, ma ses pâ som résultat av et utstrakt samarbeid.

I dette samarbeidet har ogsâ de vitenskapelige assistentene spilt en viktig rolle. Ved


siden av at de har deltatt i diskusjonene i prosjektgruppa, har Viggo Kristensen bl.a. skrevet f0rsteutkastet til kapittel 6, mens Helge Gundersen har arbeidet med registret og bibliografien bak i grammatikken. Dette arbeidet ble fullf0rt av cand.mag. Liv Stenersen, som kom inn som vikar da Gundersen ble sykepermittert i avslutningsfasen av prosjektet. I tillegg til disse har vi ogsä hatt nytte av timebetalte medarbeidere som har utf0rt delunders0kelser for prosjektet. Det gjelder lic.philos. Jan Engh, Oslo og cand.philol. Norun Holten, Trondheim. I tilknytning til prosjektet har det ogsä vaert skrevet flere hovedoppgaver som har vaert til nytte for utforminga av enkeltkapitler i grammatikken. I l0pet av prosjektperioden har det vaert arrangert ett grammatikk-symposium i Trondheim og ett i Oslo - det siste ogsä med deltakere fra tilsvarende grammatikkprosjekter i Danmark og Sverige. I Oslo har det dessuten gjennom hele Perioden vaert arrangert et seminar i tilknytning til prosjektet, Grammaforum, der det har vaert anledning til ä legge fram og dr0fte grammatiske problemer.

Ved utarbeidelsen av grammatikken har vi videre hatt stor nytte av Lisa Holm og Helena Westroth: Svensk grammatisk bibliografi (1987), som er utarbeidd i sammen-heng med Svenska Akademiens grammatik. Bibliografien er mest dekkende när det gjelder svenske grammatiske arbeider, men den omfatter ogsä grammatiske arbeider om de 0vrige nordiske spräkene. Vi har ogsä hatt tilgang til en utvidet dataversjon av denne bibliografien, som er blitt komplettert og utvidet gjennom arbeidet med Norsk referansegrammatikk.

F0lgende personer har vaert konsulenter og skrevet kommentarer til enkeltkapitler i grammatikken: professor John Ole Askedal, Universitetet i Oslo, professor Kirsti Koch Christensen, Universitetet i Bergen, professor Niels Davidsen-Nielsen, Han-delshojskolen i K0benhavn, professor Dag Gundersen, Universitetet i Oslo, professor Cathrine Fabricius-Hansen, Universitetet i Oslo, professor Thorstein Fretheim, Universitetet i Trondheim, dr.philos. Janne Bondi Johannessen, Universitetet i Oslo, professor Helge L0drup, Universitetet i Oslo, docent Sven-Göran Malmgren, Göteborgs universitet, f0rsteamanuensis Eric Papazian, Universitetet i Oslo, professor Christer Platzack, Lunds universitet, f0rsteamanuensis Else Ryen, Universitetet i Oslo, f0rs-teamanuensis Arne Torp, Universitetet i Oslo, professor Kjell Venäs, Universitetet i Oslo, professor Lars S. Vik0r, Universitetet i Oslo, og f0rsteamanuensis Tor A. Äfarli, Universitetet i Trondheim. I tillegg har vi ogsä fätt nyttige kommentarer fra dr.art. Arnfinn Vonen, Universitetet i Oslo.

Oslo, Trondheim, desember 1995

Jan Terje Faarlund      Svein Lie      Kjell Ivor Vannebo

Loading

Календарь

«  Май 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Архив записей

Друзья сайта

  • Заказать курсовую работу!
  • Выполнение любых чертежей
  • Новый фриланс 24